เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

Courses at CONNECT Language School

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะ (English for Young Learner)

balloon-pencil.png หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะ (English for Young Learner)

"

ปูพื้นฐานคำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่น้องๆ ชื่นชอบ ทั้ง เกมส์ อินเทอร์เน็ต เพลง ภาพยนตร์ กีฬา งานอดิเรก หรือข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆ สนใจ เน้นสร้างความเข้าใจและฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน ให้โต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วอัตโนมัติ

"


balloon-pencil.png หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Business Courses)

"

ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เรียนรู้คำศัพท์ในการทำงาน การติดต่อประสานงาน การประชุม การนำเสนองาน การเจรจาต่อรอง การพูดโทรศัพท์ การสมัครและสัมภาษณ์งาน รวมถึงทักษะการเขียนรายงาน เขียน e-mail เขียนโครงการ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

"


หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Business Courses)

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน (Intensive Conversation Courses)

balloon-pencil.png หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน (Intensive Conversation Courses)

"

ด้วยสื่อการสอนทันสมัย Multimedia ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการคิด ฟัง และพูด เน้นการแสดงออก เสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ ในสถานการณ์จริงหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้งานระดับสูง

"


SpeakNow  ทางด่วนพูดอังกฤษได้ชัวร์เร็วที่สุด        Fast & Sure

balloon-pencil.png SpeakNow ทางด่วนพูดอังกฤษได้ชัวร์เร็วที่สุด Fast & Sure

"

คอร์สเน้น การฝึกพูดคุย โต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ เรียงประโยค ฝึกพูดคุย ฝึกฟัง โต้ตอบสื่อสารในสถานการณ์จริง รับรองผล พูดคุย เรียงประโยคได้แน่นอน

"


balloon-pencil.png SURE เรียนตามพื้นฐานผู้เรียน จนสัมฤทธิ์เป้าหมาย รับรองผล

"

Sure เรียนปรับพื้นฐาน สนทนา พูดได้ชัวร์ รับรองผล เรียนไม่เข้าใจ พูดคุย เรียงประโยคไม่เป็น ไม่นับชั่วโมง เรียนตามพื้นฐานความรู้ และทักษะที่ต้องการฝึกฝน ตรงใจใช้ได้จริง

"


SURE  เรียนตามพื้นฐานผู้เรียน จนสัมฤทธิ์เป้าหมาย รับรองผล

คอร์สปรับพื้นฐาน ตั้งแต่พื้นฐานจำเป็นถึใช้งานจริง รับรองผล เรียนไม่เข้าใจ ไม่นับชั่วโมง

balloon-pencil.png คอร์สปรับพื้นฐาน ตั้งแต่พื้นฐานจำเป็นถึใช้งานจริง รับรองผล เรียนไม่เข้าใจ ไม่นับชั่วโมง

"

ปรับพื้นฐานเน้นๆ รายบุคคล เข้มข้น กระชับ เรียนง่าย เข้าใจเร็ว พูดได้ชัวร์

"


balloon-pencil.png หลักสูตรไวยากรณ์และคำศัพท์ (English Grammar & Vocabulary courses)

"

วางพื้นฐานการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ เน้นเรื่องโครงสร้างประโยค การใช้ Tense, Verb คำเชื่อม และสำนวนต่างๆ

"


หลักสูตรไวยากรณ์และคำศัพท์ (English Grammar & Vocabulary courses)

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียน (Effective Writing Courses) ทั้ง

balloon-pencil.png หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียน (Effective Writing Courses) ทั้ง

"

หลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing Courses) หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Courses)

"


หลักสูตรส่วนตัว Private course

balloon-pencil.png หลักสูตรส่วนตัว Private course

"

หรือจัด Class เฉพาะกลุ่มตามความต้องการ บรรยากาศการเรียนเป็นส่วนตัว กำหนดรอบเรียนและเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน ได้ผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลักสูตรหลากหลาย ทั้ง Edutainment Courses และ Specific Business Courses เพื่อให้คุณได้ ฝึกทักษะการใช้ภาษา English ทั้ง 4 ทักษะ การฟัง อ่าน พูดและเขียนอย่างคล่องแคล่วในรูปแบบ เนื้อหาและสถานการณ์ที่แตกต่างกันในทุกสถานการณ์ที่คุณมีโอกาสต้องเผชิญ

"


balloon-pencil.png หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในธุรกิจสายงานต่างๆ โดยตรง เช่น

"

English for Marketing & Sale, English for Customer Service, English for IT & Technology, English for Nursing, English for Tourism เป็นต้น

"


หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในธุรกิจสายงานต่างๆ โดยตรง เช่น