Connect Language :: SURE เรียนตามพื้นฐานผู้เรียน จนสัมฤทธิ์เป้าหมาย รับรองผล

SURE ปรับพื้นฐาน  สนทนา   รับรองผล พูดได้ชัวร์ 

Sure  เรียนปรับพื้นฐาน สนทนา พูดได้ชัวร์

รับรองผล เรียนไม่เข้าใจ พูดคุย เรียงประโยคไม่เป็น ไม่นับชั่วโมง 

เรียนตามพื้นฐานความรู้ และทักษะที่ต้องการฝึกฝน ตรงใจใช้ได้จริง 

 

ก้าวข้ามข้อจำกัดทุกสิ่งอย่าง  ปฏิวัติการเรียนอังกฤษแนวใหม่ เลือกเรียนสิ่งที่อยากเรียน พร้อมฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ  

เพราะแต่ะคนมีความแตกต่าง ทั้งพื้นฐานความรู้ ทักษะความชำนาญ ทักษะที่ต้องการฝึก และวัตถุประสงค์ต่างกัน 

 

ทำไมต้องเรียนเหมือนกัน ฝึกเหมือนกัน  ผู้เรียนควรเลือกเองว่า ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาด และต้องการฝึกทักษะด้านใดที่ต้องใช้จริง อย่าเสียเวลากับการเรียน การฝึกที่ไม่คุ้มค่า เรียนตามเพื่อน เรียนตามชั้นเรียน โดยไม่ตรงวัตถุประสงคที่ต้องการใช้จริง 


โปรโมชั่น    คอร์ส  Sure รับรองผล 

เรียนไม่เข้าใจ ไม่นับชั่วโมง


1 คอร์ส 24 ชั่วโมง 

2 คอร์ส 48 ชั่วโมง

3 คอร์ส 72 ชั่วโมง

4 คอร์ส 96 ชั่วโมง

5 คอร์ส 120 ชั่วโมง  = 1 ระดับ 

โปรโมชั่น เรียน 1 ระดับ ปรับพื้นฐาน ฟรี!!! ไม่จำกัด


หรือ โปร Save จ่ายรายเดือน เริ่ม 1999./เดือน 


เพราะเรามีความแตกต่างกัน

  • พื้นฐานความรู้ 
  • ทักษะที่ต้องการฝึกก็แตกต่างกัน
  • วัตถุประสงค์ สถานการณ์ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษก็แตกต่างกัน


ทำไมต้องเรียนเหมือนกัน ฝึกเหมือนกัน เรียนตามตำรายืดยาด  เรียนแล้วยังพูดไม่ได้ เขียนไม่ได้ เสียเวลา เสียเงิน เสียความตั้งใจและโอกาสของชีวิต

 

ทำไมไม่เลือกเรียนสิ่งที่เราอยากเรียน

เลือกเรียนสิ่งที่เรายังขาดอยู่ เลือกฝึกในทักษะที่ต้องการฝึก อยากพัง พูด อยากอ่านเขียนคล่อง สอบได้ ทำงานได้ ก็เลือกฝึกในด้านนั้นโดยตรง เลือกเรียนในเรื่องที่เราจะนำไปใช้ได้จริงตามที่ต้องการ

  

IMG_4173.jpg

 

 

 

 

          

My Class & My Goal 

             มีคลาสหลากหลายกว่า 10 คลาส ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามใจ อยากเลือกเรียนคลาสที่เพิ่มเติมความรู้ที่ยังขาด ยังไม่แน่นเรื่องใด สามารถเลือกคลาสได้ หรือต้องการอยากฝึกทักษะ การฟัง พูด หรืออ่านเขียนให้คล่องชำนาญ มั่นใจ ฝึกในเรื่องที่ต้องใช้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน หรือใช้ทำงานได้ตรงใจ 

         

          คลาสเน้นให้ความรู้ เพื่อนำไปเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติได้                       ความรู้แน่น พื้นฐานดี โครงสร้างแข็งแรง รู้จริงมั่นใจ

          คลาสที่มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นแกนในการนำไปฝึกทักษะ การใช้ภาษาได้จริง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนภาษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ 2 ของคนไทย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมด ความรู้ที่เป็นแกน จะทำให้การฝึกทักษะด้านต่างๆ ทั้ง ฟัง พูด อ่านเขึยน ได้ผลเร็วขึ้นมาก

          ความรู้ในแต่ละคลาส ผ่านการประมวลสรุปและคั้นมาแล้ว จาก 108 , 1009 บทเรียนที่สำคัญและใช้จริง นำมาสรุปและถ่ายทอด อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย นำไปฝึกใช้ได้เลย

          คลาสที่สามารถเลือกเรียนได้ตามใจ ดังนี้           

                 1.   คลาสปรับพื้นฐาน 

                 2.   คลาสคำศัพท์

                        a. ศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

                        b. ศัพท์เพื่อการทำงาน และสมัครงาน

                 4. คลาสสนทนา Conversation กับครูเจ้าของภาษ                

                  5.   คลาสฝึกการฟัง           Listening class

                  6.   คลาสฝึกการออกเสียง  Pronunciation class
                  7.   คลาสฝึกการพูด          Speaking class

                  8.   คลาสพัฒนา 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน            

                  9.   คลาส ติวสอบ 

                        a. เสริมการเรียนทุกระดับ

                        b. เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย           

                        c. TOEIC, TOEFL, IELTS 

                  10.  คลาสคนทำงาน 

                  11.  คลาสฝึกการเขียน         Writing class

                         a.  เขียนเพื่อสื่อสารทั่วไป line, e-mail  เป็นต้น

                         b.  เขียนในการทำงาน e-mail, 

                              presentation, report เป็นต้น                 

icon-arrow.png  สอบถามเพิ่มเติม

 คอนเนค             082-084-8811

CONNECT        

Line Id:  tuktaconnect1

Fanpage: www.facebook.com/ConnectLanguageSchool

Email :  teacher@connectspeaknow.com