เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน Buddy Promotion

 Promotion 

IMG_4472.jpg

Buddy Promotion 


มา 2 จ่าย 1 

เพียง  4,500. / คอร์ส

ปกติ    8,500.

 

โปรโมชั่น มา 2 จ่าย 1 เลือก คลาส และรอบเรียนได้ 

คลาสเรียนสด กับครู กลุ่มเล็ก 5-10 คน

รับจำนวนจำกัด  เมื่อคลาสเต็ม

 คลาสการเรียนและฝึกเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ 

สำหรับผู้ใหญ่ คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

เน้นให้สามารถพูดโต้ตอบได้คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ สอนระบบการคิดแบบอัตโนมัติ หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถรับประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบหลักสูตร   ทุกคลาสเรียนสดกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Teacher) และครูไทย 


เลือกคลาสเรียนได้ตามเป้าหมาย และพื้นฐานของผู้เรียน  เรียนง่าย เข้าใจไว ใช้ได้จริงตามเป้าหมาย   

จัดตารางเรียนได้ตามสะดวก  รอบเรียนเลือกได้ ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9.30-20.30 น. 

IMG_4325.jpg

IMG_4074.jpg

IMG_4269.jpg

 
 
 

IMG_3902.jpg

balloon-pencil.png หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษาโดยเฉพาะ (English for Young Learner)

 

ปูพื้นฐานคำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่น้องๆ ชื่นชอบ ทั้ง เกมส์ อินเทอร์เน็ต เพลง ภาพยนตร์ กีฬา งานอดิเรก หรือข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆ สนใจ เน้นสร้างความเข้าใจและฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน ให้โต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วอัตโนมัติ

 
balloon-pen.png

 Business Course

คลาสสำหรับ นักศึกษา หรือ คนทำงาน ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน สมัครงาน ประสานงานกับชาวต่างชาติ 

 

 


IMG_3755.jpg

IMG_3756.jpg

 

 

 balloon-pencil.png Job Interview

 คลาสสมัครงาน เขียน Resume  เตรียมสัมภาษณ์งาน

ติวสอบ TOEIC

 

 

 

 


 

  

 

 

 

balloon-pencil.png   คลาสสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน   

พูดคุยสื่อสารทั่วไป เดินทางต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างชาติ  

 

"

ด้วยสื่อการสอนทันสมัย Multimedia ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการคิด ฟัง และพูด เน้นการแสดงออก เสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ ในสถานการณ์จริงหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้งานระดับสูง

"IMG_2934.jpg