เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน Buffet Course

Buffet Promotion 

IMG_2944.jpg

balloon-pencil.png Buffet Promotion  

 • สุดคุ้ม เรียนไม่อั้น

 • เรียนสดกับครูทุกคลาส 

 • เข้าคลาสได้มาก หลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 • ยืดหยุ่นเรื่องตารางเรียน กำหนดตารางเรียนได้เองตามสะดวก

 • เห็นผลรวดเร็ว 

 • ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบถ้วน ฟังพูด อ่านเขียนอย่างจริงจัง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง มีเวลามาเข้าเรียนบ่อยๆ ทุกๆ วัน  โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมสมัครงาน สัมภาษณ์งาน   นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน    มี 2 หลักสูตรให้เลือก ดังนี้


เรียนสุดคุ้ม เริ่ม 3,990./ เดือน 

 


balloon-pen.png ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ฺ Business  Course                  การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 

สำหรับผู้ที่เตรียมสมัครงาน สัมภาษณ์งาน  หรือ ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในงานอย่างมืออาชีพ  ผู้เรียนสามารถเข้าคลาสเรียนได้ ดังนี้

 1. คลาสปรับพื้นฐาน ขั้นจำเป็นถึงพูดคล่อง
 2. คลาสคำศัพท์ธุรกิจ
 3. คลาสเตรียม Resume และ สัมภาษณ์งาน
 4. คลาสสนทนาเพื่องานและธุรกิจ
 5. คลาสไวยากรณ์และการเขียน
 6. คลาส TOEIC

รอบเรียน ทุกวัน
รอบเรียน 10:00 - 21:30 น.

 

IMG_4189.jpg

IMG_2681.jpg

Small-Blue-Balloon-icon.png ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป เช่น เดินทางไปต่างประเทศสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติ ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ  ผู้เรียนสามารถเข้าคลาสเรียนได้ ดังนี้

 1. คลาสปรับพื้นฐาน

 2. คลาสคำศัพท์และการผูกประโยค

 3. คลาสสนทนาในชีวิตประจำวัน

 4. คลาสไวยากรณ์และการเขียน

 5. คลาสฝึกการฟัง

รอบเรียน ทุกวัน
รอบเรียน 10:00 - 21:00 น.