เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน Job Interview

Job Interview

job-interview.jpg

balloon-pink.png ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและเริ่มงานอย่างมืออาชีพ

English for Job Hunting and Getting ready for a new job

เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงานที่เตรียมสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เตรียมทำงานและต้องติดต่อประสานกับชาวต่างชาติ

เริ่มตั้งแต่การเขียนจดหมายสมัครงาน Resume การกรอกใบสมัคร การนัดหมายสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมเพื่อไปสัมภาษณ์งาน เน้นทักษะการนำเสนอ การฝึกสัมภาษณ์ตอบคำถาม ที่มักถูกซักถาม ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

 


เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

Business Courses : Outline

 • Business Vocabulary & Grammar
 • Job Application Letter & Professional Resume
 • Making appointment
 • Job Interview
 • Introduce yourself
 • Arriving at the new office
 • Talking with my new boss
 • The office Tour
 • Meeting people
 • My job description
 • Describing my job , department , company
 • Company / Product Introduction
 • Business expression / description
 • Company Culture
 •  Telephone
 • Business writing: E-mail, report, proposal, business letter etc.
 • Meeting and discussion
 • Coordination with my colleague
 • Answering the telephone
 • Making the appointment
 • Welcoming visitors
 • In the meeting
 • Presentation
 • Business discussion
 • Reporting
 • Progress
 • Marketing & Sale
 • Ordering & Requesting
 • Communication
 • Handling a complaint
 • Making plan
 • Planning a business trip
 • Holiday and vacation
 • Current situation review
 • Technical Vocabulary
 • Language practice in real work situation
 • Presentation
 • Offering & requesting
 • Negotiation
 • Skill for success
 • Case studies
 • Prioritizing

Specific functional course : Professionals

 • English for Marketing and Sale
 • English for Customer Care
 • English for Human Resources
 • English for Engineering
 • English for Accounting

 


job-interview.jpg