เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

Testimonial

 • English is fun

 • English is easy.

 • I like to speak English :)

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 • เรียนอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

 

 

คุณแป๋ม” สุริยัน บุญแท้    ปริญญาโท    ปัจจุบัน นักวิจัย ABAC POLL

Small-Blue-Balloon-icon.png     

 คุณแป๋ม   สุริยัน  บุญแท้

       ปริญญาโท

       ปัจจุบัน  นักวิจัย ABAC POLL


"ผมมาเรียนที่นี้ด้วยความคาดหวังว่าทักษะภาษาอังกฤษจะต้องดีขึ้น

Connect Language ไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผมต้องขอชมว่า รูปแบบการสอนของที่นี่  OK เลยครับ มีการสอน Grammar, Vocabulary, Listening and Conversation ไปพร้อมๆ กัน

ทำให้ผู้เรียนพัฒนาไปได้เร็วครับ

ผมมั่นใจขึ้นมากขึ้น กล้ามากขึ้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณ Connect Language

ขอให้ Connect Languageเจริญยิ่งๆ ขึ้นครับ 

“Don’t worry too much, just speak out.”
 

balloon-pink.png

 คุณจิ๊บ  มลฤดี  รอดละมูล

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 เลขานุการ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)


"ได้รู้การสร้างตั้งคำถาม การโต้ตอบที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆ มากขึ้น ได้ฝึกพูดคุยโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ

ทำให้เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

ผลแตกต่าง เรียนแล้วสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้มากขึ้น ทักษะการฟังดีขึ้นมาก รู้คำศัพท์ที่เหมาะกับสถานการณ์ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติมากขึ้น

อาจารย์สอนสนุก เป็นกันเอง ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน" คุณจิ๊บ มลฤดี รอดละมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เลขานุการ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

คุณออฟ กนกพร มีศุข  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ธุรกิจส่วนตัว

balloon-pen.png

คุณออฟ  กนกพร  มีศุข

  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ธุรกิจส่วนตัว

   ก่อนเรียน ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้เลย ได้แต่ศัพท์เป็นคำๆ ไวยากรณ์ที่รู้มา ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ถูกต้องไหม ไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้ต้องใช้คำไหน ทำให้ไม่กล้าพูด และกลัวว่าพูดไปแล้วชาวต่างชาติจะไม่รู้เรื่อง

กลัวไปหมดจนพูดไม่ได้

เรียนที่ Connect แล้ว รู้สึกกล้าพูดและรู้ว่าต้องเรียงประโยคในการพูดอย่างไร รู้จักหลักการผูกประโยคให้ถูกไวยากรณ์ ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจ

มีความกล้าในการออกเสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษมากขึ้น

เพราะมั่นใจว่าเราออกเสียงถูก พูดถูกต้อง

คลาสปรับพื้นฐานทำให้ผูกประโยคได้ พูดได้เป็นเรื่องราวได้ ใช้ไวยากรณ์ถูกต้องมากขึ้น ชอบที่อาจารย์สอน Grammar เสริมให้เพื่อให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องมากขึ้นๆ

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆ ค่ะ 

 
balloon-pink.png

คุณกระต่าย  ธมลวรรณ กุลสิทธาวิเวท      

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

Getece Co., Ltd.


"ชอบคลาสปรับพื้นฐาน เพราะทำมีความรู้มากขึ้น
และปรับความเข้าใจภาษาอังกฤษใหม่ ทำให้ใช้สื่อสารได้ง่ายขึ้น สามารถคิดแยกแยะ รู้ว่าต้องใช้อะไร พูดเขียนอย่างไร ง่ายขึ้นมาก
สามารถผูกประโยคที่ต้องการพูด เขียนได้ดีขึ้น
ชอบคลาส Business vocabulary และคลาส Business 4 skills ทำให้รู้ และเข้าใจความหมายของศัพท์อย่างแท้จริง
สามารถนำไปใช้ได้เหมาะกับบุคคลและสถานการณ์
ทักษะการฟังก็ดีขึ้นมาก สามารถดูหนัง ฟังเพลงได้เข้าใจมากขึ้น และยังประทับใจ Connect ที่ยึดหยุ่นในเรื่อง การเลือกคลาสเรียนตามที่ต้องการ และการจัดตารางเรียนตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก"
คุณกระต่าย คุณกระต่าย ธมลวรรณ กุลสิทธาวิเวท    ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง Getece Co., Ltd.

คุณกบ ก้านรักษ์ เวียสุวรรณ

balloon-yellow.png

คุณกบ  ก้านรักษ์  เวียสุวรรณ

 Compliance Auditor  บล. CHB-OSK


มาเรียนอังกฤษที่ CONNECT เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษในงาน เจ้านายและทีมงานเป็นชาวต่างชาติ

ก่อนมาเรียน ไม่ค่อยมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียน  

เมื่อมาเรียนที่นี้แล้ว ทั้งคลาสปรับพื้นฐาน Ready Now ทำให้ให้มีความพร้อม และมั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้น เรียนคลาส 4 ทักษะ สำหรับทำงาน ทำให้พัฒนะทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น มั่นใจในการทำงานกับชาวต่างชาติได้ดีมากขึ้น 


 


 

balloon-pink.png

น้องเนย  ธัญญาภรณ์  พรมเสน 

ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน


มาเรียนที่ CONNECT เพราะอยากพูดอังกฤษได้ ไม่อยากเรียนแบบท่องจำ เหมือนในห้องเรียน


ชอบเรียนทั้งคลาสปรับพื้นฐาน เสริมความพร้อม และคลาส conversation  คลาสปรับพื้นฐานทำให้หนูมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแน่นขึ้นและเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นจริงๆ คลาส Conversation เรียนกับครู Peter ได้ทั้งความรู้และสนุกมาก ทำให้เราฝึกสำเนียงการพูดให้ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ 

ก่อนมาเรียนที่ CONNECT เวลาจะพูดอังกฤษ หนูเรียบเรียงประโยคไม่เป็น พอมาเรียนที่นี้แล้ว มั่นใจมากขึ้นในการเรียงประโยค ทำให้กล้าพูดมั่นใจมากขึ้น เข้าใจแกรมมามากขึ้นด้วยค่ะ  ครูสอนสนุก เป็นกันเองดีค่ะ 
น้องเนย ธัญญาภรณ์ พรมเสน

คุณพา ภิญญาพัชญ์ สิริวุฒิโรจน์

balloon-pink.png

คุณพา ภิญญาพัชญ์  สิริวุฒฺโรจน์

ปริญญาตรี Parts Control Staff บริษัท ฟานัคไทย จำกัด


มาเรียนภาษาอังกฤษที่ CONNECT เพราะต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ชอบคลาส Conversation มาก สอนเข้าใจง่าย ได้ความรู้ไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น  ผลแตกต่าง ก่อนและหลังเรียน  ได้พัฒนาทักษะการฟังพูดดีขึ้นมาก  สามารถสร้างประโยคได้ เข้าใจโครงสร้าง การเรียงประโยคภาษาอังกฤษแตกต่างจากเดิมมาก และเรียนรู้ไวยากรณ์เพื่อนำมาใช้ได้ถูกต้องมากขึ้น กล้าพูดอังกฤษมากขึ้น

รู้สึกสนุกกับการเรียน สอนเข้าใจง่าย ใช้ได้จริงๆ ค่ะ 
balloon-pink.png

คุณ Amie ณิชชา

ปริญญาตรี

Marketing / Centara Group


เรียนภาษาอังกฤษที่ Connect Language School เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Grammar และต้องการเพิ่มประสบการณ์ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

            หลักสูตรปรับพื้นฐานที่ Connect Language เป็นหลักสูตรที่ดีค่ะ เพราะนำไปใช้ได้จริงและสำคัญมาก โดยเฉพาะการเขียน การสร้างประโยค เมื่อต้องเขียน E-mail เขียนงานภาษาอังกฤษ เรียนแล้วช่วยได้มากค่ะ เห็นผลได้ชัดเจน

            ดีมากค่ะ เคยเรียนที่อื่นมาหลายที่ แต่ไม่ได้ผล แต่เมื่อมาเรียนที่นี้แล้วรู้สึกอยากเรียน เพราะอาจารย์น่ารักและพยายามเข้าใจนักเรียน ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจารย์รู้ว่าต้องสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละคน อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนดีค่ะ

      เรียนจบไป 1 ระดับแล้ว และเรียนเพิ่มอีก 1 ระดับ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับตัวเอง อยากเรียนให้เก่งให้ได้ค่ะ"


 

คุณ Amie ณิชชา ปริญญาตรี Marketing / Centara Group

คุณนา เกตุศราภรณ์ รัสมี

balloon-pink.png

คุณนา  เกตุศราภรณ์ รัสมี  

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(คุณนา มาเรียนพร้อมคุณยา น้องสาว)

" ก่อนมาเรียนที่ี  Connect  ผูกประโยคไม่เป็น ไม่รู้ว่าต้องเรียงประโยคอย่างไร ไม่กล้าพูดไม่กล้าเขียน กลัวผิด เดี๋ยวถูกหัวเราะ 

 เมื่อเรียนที่นี้แล้ว เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถประกอบประโยคเป็น รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น กล้าพูดมากกว่าเดิมเยอะมาก และกล้าเขียนมากขึ้นด้วย  

ครูสอนเข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำหลักการมากมายเหมือนที่เคยเรียนก่อนมา  ครูสอนให้เข้าใจโครงสร้าง และหัวใจสำคัญที่ทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้จริง หนังสือเรียนก็มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน บรรยากาศในห้อง สนุกดี เพื่อนๆ น่ารัก เป็นกันเอง เรียนแล้วไม่เครียด เห็นชัดว่าทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นจริงๆ "balloon-pink.png

คุณยา  รังสิยา  พลสันต์

Production Planner  บริษัท ETA Company Limited.

"

ก่อนมาเรียนที่ Connect ไม่เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษเลย ถามตอบ พูดคุยกับชาวต่างชาติไม่เป็นเลย เมื่อต้องเขียน email ภาษาอังกฤษก็จะให้คนอื่นช่วยเขียนให้ ฟังไม่ออก ตอบไม่ถูกเลย 

เมื่อได้มาเรียนที่ Connect แล้ว มีความเข้าใจหลัการใช้ภาษาอังกฤษ รู้จักการเรียบเรียงประโยค สามารถตั้งคำถามและพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้  และสามารถพูดอธิบายงานเป็นภาษาอังกฤษกับเจ้านายต่างชาติได้ และสามารถตอบ e-mail ได้เองแล้ว  

บรรยากาศในห้องเรียน สนุกสนานไม่เครียด นักเรียนมีส่วนร่วม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษกันทุกๆ คน ครูใจดี สอนสนุก คอยสอนและอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ  เมื่อไม่เข้าใจครูจะอธิบายและยกตัวอย่างจนเราเข้าใจ และเน้นให้เราฝึกพูด ฝึกเขียนมากๆ จนทักษะภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นมากๆ  

"คุณยา รังสิยา พลสันต์

คุณกรรภิรมย์ จูฑะสุวรรณ ปริญญาโท  ทำธุรกิจส่วนตัว

balloon-red.png

คุณกรรภิรมย์  จูฑะสุวรรณ

ปริญญาโท

  ทำธุรกิจส่วนตัว

“เรียนภาษาอังกฤษที่Connect Language School เพื่อนำไปใช้สื่อสารทั่วไป พูดคุยกับชาวต่างชาติได้”

1.     คิดมาตลอดว่า ภาษาอังกฤษยากมากและไม่มีวันที่จะเข้าใจ แต่พอมาเรียนที่นี่แล้ว ภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิด เรียนแล้วเข้าใจ

2.      เรียนแล้วรู้ตัวว่ามีพัฒนาการ พูดคุยได้ อ่านเขียนก็ได้ รู้เรื่องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างที่ต้องการ

3.     เรียนแล้วมีความมั่นใจ กล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติ

4.     อาจารย์ใส่ใจและพยายามพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ดีขึ้น อาจารย์สอนสนุกให้ความเป็นกันเอง

5.     ยิ่งเรียนยิ่งสนุก อาจารย์ใจดีค่ะ ไม่เข้าใจจุดไหนก็สอบถามได้ อาจารย์อธิบายยกตัวอย่างจนเข้าใจ

 ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเรียนที่นี้อีกค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาช่วยสอนค่ะ"Small-Blue-Balloon-icon.png

อ๋อง  คุณธนกฤต  เทพวารินทร์ 

ปี 2 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก่อนมาเรียนที่ Connect Language เป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง พอจะอ่านได้ ฟังได้แปลได้นิดหน่อย แต่ที่ไม่มีเลยคือ ความกล้า กล้าที่จะพูด เขียน อ่าน ฟังได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องนึกก่อน 

แต่พอได้มาเรียนที่นี้แล้ว ทำให้รู้ถึงคำว่า อ๋อ  เป็นอย่างนี้นี่เอง  55 ทำให้กล้าพูด กล้าเขียน กล้าอ่าน กล้าฟัง และพอที่จะเรียงประโยคได้ดีขึ้นมากเลยที่เดียว ทำให้ภาษาอังกฤษแน่นขึ้น สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง Cool
อ๋อง  คุณธนกฤต เทพวารินทร์

น้องฝ้าย น.ส. ณัฐนรี ศรีชู

balloon-red.png

น้องฝ้าย  น.ส. ณัฐนรี  ศรีชู 

ปี 2 การจัดการ  สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ 

ตอนแรกก่อนเข้าเรียน ไม่เคยเขียนภาษาอังกษเป็นประโยคได้เลย ไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหน  รู้คำศัพท์มากขึ้น และใช้ได้ถูกต้องมากขึ้น ทำให้กล้าพูด กล้าเขียนมากขึ้น อ่านประโยครู้เรื่อง เข้าใจมาขึ้น แปลได้ และเรียบเรียงประโยคได้ค่ะ Laughing

 balloon-pink.png

น้องฟ้า  น.ส. ณัฐฐาพร  พิเชียรสวัสดิ์ 

ปี 2 คณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การที่ได้มาเรียนที่นี่ทำให้รู้ว่าอ่อนอังกฤษมากแค่ไหน  ความแตกต่างก่อนมาเรียนและเมื่อมาเรียนที่ Connect Language แล้ว แตกต่างกันมาก ได้ภาษาเยอะขึ้นมาก สามารถถาม - ตอบได้ภายใน 4-10 ชั่วโมง ได้คำศัพท์ที่ไม่เคยรู้เยอะขึ้น ได้พูดถูกหลัก และสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น และได้รับค่าแรงในการทำงานสูง  ชอบคอร์สปรับพื้นฐานมาก เพราะทำให้สามารถ ถาม - ตอบ คุยและตั้งคำถามได้เลยค่ะ  Kiss


น้องฟ้า น.ส ณัฐฐาพร พิเชียรสวัสดิ์

คุณวิสุนีย์ หาญ

balloon-red.png
คุณวิสุนีย์ หาญ “แป้น”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"

อาจารย์สอนดีมากค่ะ จากตอนแรกที่ไม่กล้าพูด เพราะกลัวว่าจะใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง ตอนนี้กล้าสนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้น กล้าถาม กล้าพูด และรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยค่ะ

"


 

balloon-yellow.png
คุณพรรณรมณ รัตเลิศอภินันท์ “แมว”

นิสิตชั้น ปี 2 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"

ก่อนหน้าที่จะมาเรียนที่ CONNECT Language แมวคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก แต่หลังจากที่ได้มาเรียนกับ อาจารย์ Albert แล้ว ทำให้แมวสามารถที่จะดึงจุดหลักๆ แล้วก็ทำความ เข้าใจ ได้ดีขึ้น ประกอบกับบรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกและอาจารย์เป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ นักเรียนกล้าพูดโต้ตอบ ไม่รู้สึกเกร็งหรือกลัว อาจารย์อนุญาตให้นักเรียนถามเมื่อเราสงสัย ทำให้แมวได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ 
หลายๆ อย่างที่อาจารย์ Albert สอน ทำให้แมวสามารถนำมา ใช้ได้ อย่างถูกต้องและดัดแปลงมาใช้ใน Lifestyle

"


 

คุณพรรณรมณ รัตเลิศอภินันท์

คุณสุกัญญา เพช็รมณี

balloon-blue.png
คุณสุกัญญา เพช็รมณี เฟียส

ปริญญาตรี 
ธุรกิจส่วนตัว ร้าน Sunshine Bar ระยอง

"

รู้สึกสนุกกับการเรียนการสอน อาจารย์และเพื่อนๆในห้องเรียนน่ารัก ทุกคนให้ความเป็นกันเอง เวลาเรียนเลยไม่เครียด ไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถถามอาจารย์ได้ตลอด ทำให้การเรียนที่นี้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จากที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษ พอได้มาเรียนที่นี้แล้ว รู้สึกเข้าใจในประโยคต่างๆ มากขึ้น อยากกลับมาเรียนที่นี้อีก เพราะประทับใจในความรู้ ความเข้าใจ และบรรยากาศห้องเรียน รวมทั้งเพื่อนๆ และอาจารย์ ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณสำหรับความรู้ และความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับจากที่นี้ CONNECT Language School ขอบคุณค่ะ

"


 

balloon-green.png
คุณสมภพ เทียนทอง Beer 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
KMITL

"

ได้เรียนที่ CONNECT Language แล้วพบว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองมาก สาวเยอะมาก เคยตกเป็นชายคนเดียวใน class ด้วย ขอบอกอาจารย์สอนดีทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย เรียนที่นี้ได้รู้ว่า หญิงไทย go inter กันหมดแล้ว นอกจากได้ความรู้จากอาจารย์ในเรื่องของภาษา ยังได้ความรู้อื่นๆ อีกมากมาย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็น่ารักเป็นกันเอง ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาเรียนอีกนะ ขอบอก

"


 

คุณสมภพ เทียนทอง

คุณณัฐวัฒน์ ภูมิปัญญารัตน์ หนึ่ง

balloon-pink.png
คุณณัฐวัฒน์ ภูมิปัญญารัตน์ หนึ่ง

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
KMITL

"

การเรียนการสอน ณ สถาบัน CONNECT Language แห่งนี้ค่อนข้างเป็นลำดับขั้นตอนในการจัดลำดับทางความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษรวมถึงการเรียนรู้ ซึ่งความยากของการเรียนรู้ของคนเรานั่นคือ การจัดลำดับความคิดของเรา การเรียนที่สถาบันนี้ CONNECT สามารถทำได้จริง ทำให้จัดลำดับความคิด กระบวนการในการจัดลำดับความคิดที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
สำหรับตัวผมหลังจากมาเรียนที่ CONNECT แล้ว มีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการและการ นำเสนอผลงานวิจัยที่จัดเป็นภาษาอังกฤษ ในงาน TCT 2010 ซึ่งผมสามารถ Present ผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี

"


 

balloon-red.png
คุณกุณีอร กล้าการค้า “Be”

ปริญญาโท MBA 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

"

กิจกรรมในห้องเรียนสนุกมาก ครูมีเทคนิคหลากหลาย ทำให้บี๋เข้าใจและสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาวต่างชาติได้ ตามที่คิดและต้องการสื่อสาร

"


 

คุณกุณีอร กล้าการค้า

Ms. Angkana Puangnak

Small-Blue-Balloon-icon.png

Ms. Angkana Puangnak “Und”
School of Law , ABAC

"

In the past ,  I didn’t  know how to use do, does and is, am, are  in questions or negative  sentences. But when I study at this school, the teacher teaches basic grammar structure to form sentences, that are completely correct. Now, I absolutely, understand know how to use them correctly. Also, I can improve my English skills especially listening and speaking. My class is very enjoyable. I thought that English was very difficult but I can speak English more fluently . I also feel more confident to talk to foreigners.

"


 

 balloon-yellow.png

คุณจินตนา  จงศุภวิศาลกิจ  “Jinny”
พนักงานบริษัทเอกชน ปัจจุบันศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

"

หลักสูตรของโรงเรียนตรงตามความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่ คือ อ่านได้ เขียนได้ แต่พูดไม่ค่อยได้ เวลาเรียนในคลาสครูจะฝึกให้กล้าตอบ กล้าถาม ทำให้รู้สึกสนุกกับการสนทนากับชาวต่างชาติ และอีกสิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบคือ การสอนความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษ ทำให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายมาก ถ้าเรารู้โครงสร้างแล้ว และเมื่อรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น เราสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

"


 

คุณจินตนา จงศุภวิศาลกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMG_4788.jpg

IMG_5156.jpg

IMG_4682.jpg

IMG_4825.jpg

IMG_4733.jpg

IMG_4385.jpg

IMG_4839.jpg

IMG_2047.jpg

IMG_1212.JPG